توربین کمپرسور

با توجه به نياز روزافزون صنايع مختلف کشور به ارائه‌ی خدمات تعمیر و نگهداری و تأمین قطعات و مجموعه‌های مرتبط با ماشین‌های دوار شامل توربين‌، کمپرسور، توربواکسپندر و پمپ و محدودیت فراوان در تهیه و تأمین این نوع قطعات از منابع اصلی، شرکت توربین کمپرسور آسیا در راستای بومی‌سازی و کسب دانش فنی و ساخت داخل با استفاده از قابلیت‌های فنی و تخصص صنایع و نخبگان کشور در سال 1390 تأسیس گردید. این شرکت با پشتوانه‌ی بیست‌سال سابقه‌ی مدیریت و بنیان‌گذاران خود در زمینه‌های مدیریت و دانش مرتبط با این عرصه، این اطمینان را به وجود آورده است که کیفیت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده در سطح استانداردهای معتبر جهانی است و قابلیت برابری با محصولات و خدمات شرکت‌های اصلی را داراست.